Uchwała nr XXXII/507/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-10-25
Wejście w życie: 2012-10-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści