Uchwała nr LXXII/761/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-09-30
Data ogłoszenia: 2010-10-14
Wejście w życie: 2010-09-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 119, Pozycja: 1306

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści