Uchwała nr XXXII/506/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-10-25
Data ogłoszenia: 2012-11-06
Wejście w życie: 2012-10-25
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 1532

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści