Uchwała nr LXXI/757/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-08-26
Data ogłoszenia: 2010-10-07
Wejście w życie: 2010-10-22
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 116, Pozycja: 1255

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści