Uchwała nr XXXII/336/08 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-06-26
Data ogłoszenia: 2008-07-18
Wejście w życie: 2008-08-02
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 51, Pozycja: 1668

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści