Uchwała nr XIX/271/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-11-24
Data ogłoszenia: 2011-12-09
Wejście w życie: 2011-12-24
Z mocą obowiązującą od: 2012-01-01
Data uchylenia: 2012-10-25
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 138, Pozycja: 1686

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści