Uchwała nr LXI/636/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-12-29
Data ogłoszenia: 2010-02-19
Wejście w życie: 2010-03-06
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 20, Pozycja: 317

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści