Uchwała nr LXXI/841/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-10-12
Data ogłoszenia: 2006-12-04
Wejście w życie: 2006-12-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 84, Pozycja: 2484

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści