Uchwała nr XXXVI/362/04 Rady Miasta Opola z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-09-23
Data ogłoszenia: 2004-11-10
Wejście w życie: 2004-11-25
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2004, Numer: 76, Pozycja: 1982

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści