Uchwała nr LIII/634/01 Rady Miasta Opola z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-12-13
Data ogłoszenia: 2001-12-17
Wejście w życie: 2002-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2002-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 123, Pozycja: 1333

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści