Uchwała nr XXXVIII/522/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-03-22
Data ogłoszenia: 2001-05-08
Wejście w życie: 2001-05-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 34, Pozycja: 206

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści