Uchwała nr XXXI/480/12 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-09-27
Wejście w życie: 2012-09-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści