Uchwała nr LX/907/14 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2014-06-26
Wejście w życie: 2014-06-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści