Uchwała nr XLIII/571/01 Rady Miasta Opola z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania aktów założycielskich przedszkoli publicznych działających na terenie gminy Opole do obowią-zujących przepisów prawa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-07-26
Wejście w życie: 2001-09-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści