UCHWAŁA NR LIX/882/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15, poz. 90, z 2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97, z 2013 r. poz. 1521 i poz. 2534) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego

1. Bierawa

2. Byczyna

3. Cisek

4. Dąbrowa

5. Dobrzeń Wielki

6. Domaszowice

7. Głuchołazy

8. Gogolin

9. Grodków

10. Kamiennik

11. Kędzierzyn-Koźle

12. Kluczbork

13. Komprachcice

14. Korfantów

15. Lasowice Wielkie

16. Lewin Brzeski

17. Lubsza

18. Łambinowice

19. Łubniany

20. Olesno

21. Olszanka

22. Opole

23. Otmuchów

24. Pakosławice

25. Pawłowiczki

26. Pokój

27. Polska Cerekiew

28. Reńska Wieś

29. Skarbimierz

30. Skoroszyce

31. Strzelce Opolskie

32. Świerczów

33. Tułowice

34. Walce

35. Wilków

36. Wołczyn

37. Zawadzkie

38. Zdzieszowice”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha