Uchwała nr LXX/735/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Data ogłoszenia: 2010-08-27
Wejście w życie: 2010-07-08
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 98, Pozycja: 1128

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści