Uchwała nr LXX/734/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu przy ul. Kościuszki 2 poprzez rozszerzenie jego działalności.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Data ogłoszenia: 2010-08-12
Wejście w życie: 2010-08-27
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 92, Pozycja: 1076

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści