Uchwała nr LXX/732/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata 2007-2015.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Wejście w życie: 2010-07-08
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści