Uchwała nr XXIX/271/96 Rady Miasta Opola z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie nadania nowego statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1996-06-20
Wejście w życie: 1996-06-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Traci moc dotychczasowy statut nadany uchwałą Nr XIII/86/90 Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu. Uchwała ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 28.06.1996 oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Nr 7 (23.07.1996 r.).

Dziennik zmian treści