Uchwała nr LXX/729/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zbowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Data ogłoszenia: 2010-08-20
Wejście w życie: 2010-09-04
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 95, Pozycja: 1109

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści