Uchwała nr LXX/727/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Wejście w życie: 2010-07-08
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 16 lipca 2010 r.

Dziennik zmian treści