Uchwała nr LXX/726/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności Prezydenta Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-07-08
Wejście w życie: 2010-07-08
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na tę uchwałę. WSA w Opolu w dniu 15 listopada 2010 r. odrzucił skargę na tę uchwałę (Sygn. akt II SA/Op 510/10).

Dziennik zmian treści