Uchwała nr LXIX/708/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-06-24
Wejście w życie: 2010-06-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlega publikacji. Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 6 lipca 2010 r.

Dziennik zmian treści