Uchwała nr XV/206/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-09-29
Wejście w życie: 2011-09-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści