Uchwała nr NR XV/205/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-09-29
Wejście w życie: 2011-09-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta opola w dniu 11.10.2011 r.

Dziennik zmian treści