Uchwała nr XIV/183/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-08-25
Wejście w życie: 2011-08-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści