Uchwała nr XIV/178/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej,Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnymw Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-08-25
Data ogłoszenia: 2011-09-12
Wejście w życie: 2011-08-25
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 103, Pozycja: 1259

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści