Uchwała nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie nadania żłobkom statutów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-03-11
Wejście w życie: 1999-03-11
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.

Dziennik zmian treści