Uchwała nr LXVIII/702/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przejęcia na własność gminy Opole pojazdu usuniętego z drogi publicznej uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-05-27
Wejście w życie: 2010-05-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści