Uchwała nr LXVIII/698/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własnościnieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Opola na prawach powiatu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-05-27
Wejście w życie: 2010-05-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści