Uchwała nr LXVIII/691/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-05-27
Wejście w życie: 2010-05-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 8 czerwca 2010 r.

Dziennik zmian treści