Uchwała nr LXVII/690/10 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Opola w zakresie zamierzenia wprowadzenia od roku 2015 jednolitej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola i gmin Komprachcice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski, po zakończeniu przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizacji Projektu pn. „TRIAS Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski – II etap”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-04-29
Wejście w życie: 2010-04-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści