Uchwała nr LXV/678/10 Rady Miasta Opola z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-04-07
Wejście w życie: 2010-04-07
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opolaw dniu 12 kwietnia 2010 r.

Dziennik zmian treści