Uchwała nr LXIV/663/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-03-25
Wejście w życie: 2010-03-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem pozycji dochodów i wydatków budżetu oznaczonych paragrafami klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7”, „8” lub „9”, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 r. Podlega ogłoszeniu. Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 8 kwietnia 2010 r.

Dziennik zmian treści